Dostojni i Czcigodni Goście, Absolwenci, Drodzy Pedagodzy,  kochani Uczniowie, Szanowni Sympatycy i Przyjaciele Naszej Szkoły.

Spotkamy się dzisiaj, aby uczestniczyć w niezwykłej uroczystości poświęconej obchodom Jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Czuję się zaszczycony i wyróżniony, że jako kolejny dyrektor tej szkoły mam zaszczyt powitać tak licznie zgromadzonych –  wyjątkowych i znakomitych Gości.

Państwa obecność jest potwierdzeniem wyjątkowości tego święta, jest dla nas wielkim wyróżnieniem i wyrazem głębokiej wdzięczności, że wspólnie możemy obchodzić  dzisiejszą uroczystość.

Witam:

 1. Podsekretarza Stanu, Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów Pana Leszka Skibę
 2. Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Sławomira Zawiślaka
 3. Panią Katarzynę Biszkont asystentkę Posła na Sejm RP Pana Jarosława Sachajko
 4. Panią Magdalenę Puchacz reprezentującą Senatora Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jerzego Chróścikowskiego
 5. Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dr Mariana Rojka
 6. Wojewodę Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka
 7. Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Arkadiusza Bratkowskiego reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Sławomira Sosnowskiego
 8. Lubelskiego Wicekuratora Oświaty – Pana Eugeniusza Pelaka reprezentującego Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk
 9. Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka
 10. Starostę Powiatu Zamość – Pana Henryka Mateja
 11. Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jana Wojciecha Matwiejczuka
 12. Zastępcę Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Zastapiło
 13. Dyrektora Wydziału Oświaty – Panią Agnieszkę Kowal wraz z pracownikami
 14. Kierownika Delegatury Lubelskiego Kuratora Oświaty Oddział w Zamościu –  Pana Jana Lelonka wraz z pracownikami.
 15. Jego Magnificencję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu Pana Prof. Waldemara Martyna
 16. Jego Magnificencję Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu Pana dra Jana Waszczyńskiego
 17. Pana Dziekana Wydziału Zarządzania i Administracji, Fizjoterapii i Pedagogiki Pana dra inż. Andrzeja Burdę reprezentującego Jego Magnificencję Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Pana  dra Stanisława Wieczorka
 18. Dyrektora Gimnazjum we Fraiburgu Panią dr Sybille Buske wraz z uczniami
 19. Dyrektorów Instytucji Oświatowych i  Kulturalnych oraz Dyrektorów  Szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 20. Licznie zgromadzone Duchowieństwo, pracowników naukowych uczelni wyższych
 21. Absolwentów, Nauczycieli,  Uczniów, Pracowników Szkoły, Rodziców i Przyjaciół Szkoły.
 22. Media

CZĘŚĆ I.

(HISTORIA, WYBITNE OSOBY, DOKONANIA)

Szanowni Państwo!

Niezwykłość tego miejsca, niepowtarzalna, piękna renesansowa architektura szkoły, jej klimat i historia sięgają początków 1595 r., kiedy to Kanclerz Wielki Koronny Jan Zamoyski powołał Akademię Zamojską, jako trzecią po Uniwersytecie Jagiellońskim i Wileńskim uczelnię w Polsce. Historyczne i naukowe  znaczenie  Akademii,  postać Patrona – wybitnego polityka, dyplomaty, człowieka nauki i miłośnika sztuki oraz  jego dokonania – przez stulecia wpływały na kształtowanie obecnego wizerunku szkoły.

Wyjątkowy dzień obchodów Jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu skłania mnie do głębokiej refleksji i pochylenia się nad dokonaniami minionych pokoleń.  Stuletnia tradycja wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i poszanowania nauki była najważniejszym przesłaniem tych wszystkich, którzy dbali o wizerunek szkoły.  Niezwykle odpowiedzialne zobowiązanie utrzymania szkoły na wysokim intelektualnie i moralnie poziomie, a także dbałość o zabytkowy charakter budowli są wyrazem mojego wielkiego szacunku i zarazem podziękowaniem dla twórców tej szkoły –  moich poprzedników – dla Kazimierza Lewickiego (pierwszego dyrektora szkoły),  Adama Szczerbowskiego, Michała Bojarczuka, Kazimierza Mazurka, Bolesława Hassa,  Zygfryda Bieleckiego, Haliny Chwiejczak, a także  nauczycieli, uczniów, absolwentów, rodziców i przyjaciół Szkoły. To oni wszyscy swoją pracą, poświęceniem i osiągnięciami dodawali splendoru szkole i wpisali się w karty historii nie tylko miasta, ale również rozsławiali szkołę w kraju oraz poza jego granicami.

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego wrosło w pejzaż miasta i stało się szkołą pokoleniową, w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tej samej rodziny.

Znaczące jest również to, że dzieje szkoły to istotna część historii miasta, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach tej Szkoły.

Na przestrzeni 100 lat szkoła wykształciła 12834 absolwentów – ludzi świata nauki, prawników, lekarzy, nauczycieli, artystów, inżynierów, polityków, duchownych, przedsiębiorców – ludzi  szlachetnych  i wartościowych. W bogatą tradycję Szkoły wpisuje się wiele spektakularnych sukcesów. Każdego roku kilku – kilkunastu uczniów wpisuje się w poczet wybitnych wychowanków naszej Szkoły. Ostatnie półwiecze (49 lat) to 215 laureatów i finalistów  centralnych olimpiad z 30 różnych dyscyplin  naukowych z zakresu przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych. To również dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal zdobyty na Międzynarodowej  Olimpiadzie  Chemicznej.

CZĘŚĆ II.

(TERAŹNIEJSZOŚĆ I  PRZYSZŁOŚĆ)

Szanowni Państwo!

Bogaty dorobek naukowy i kulturalny szkoły jest dla współczesnego pokolenia niezwykle inspirujący i motywujący, napawa dumą, ale również stawia wysokie wymagania. Wyróżnieniem i nieukrywaną radością jest dla mnie pełnienie  od 14 lat funkcji dyrektora tej Szkoły. Wspominam rok  2002 r. wtedy  obejmowałem stanowisko dyrektora tej szkoły i wiedziałem, że będę miał przyjemność pracować z osobami, które nie boją się wyzwań, i na których wsparcie będę mógł liczyć. Nie zawiodłem się!  Wszyscy razem staramy się kultywować nie tylko stuletnią, ale wielowiekową tradycję. Działaniom naszym  towarzyszy: szacunek do tradycji, utrzymanie wysokiej jakość kształcenia oraz  nowoczesność.  Możemy poszczycić się wysokim poziomem nauczania, sukcesami naszych uczniów i nauczycieli, absolwentami o trwałych wartościach etycznych, a także nieustanie rosnącym zainteresowaniem młodzieży nauką w naszym Liceum.  Dbamy o poziom kształcenia, wprowadzamy liczne działania nowatorskie – innowacje i eksperymenty pedagogiczne. Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach naukowych i interdyscyplinarnych. Prowadzimy długoletnią i twórczą współpracę z instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Współpracujemy z wieloma ośrodkami akademickimi Krakowa, Lublina, Warszawy i Zamościa. Prowadzimy aktywną współpracę międzynarodową m.in. z Berthold-Gimnazjum we Freiburgu, z Izraelem oraz z Litwą.

Potwierdzeniem naszych wieloaspektowych działań są prestiżowe certyfikaty Posiadamy m.in. Certyfikat Szkoły o wysokiej jakości kształcenia, Certyfikat Szkoły Sukcesu, Certyfikat Innowacyjnej Szkoły, Certyfikat Srebrnej i Brązowej tarczy (oraz  wiele innych). 

Na sukces Naszej Szkoły składa się wieloletnia praca wyjątkowej, wysoko wykwalifikowanej oraz cieszącej się  uznaniem i autorytetem Kadry Pedagogicznej.

Składam serdeczne podziękowanie Nauczycielom naszej szkoły, przedstawicielom władz oświatowych, samorządowych i wojewódzkich, Rodzicom i uczniom, pracownikom administracyjnym oraz zaprzyjaźnionym Instytucjom za pomoc i zaangażowanie, bez których nasze osiągnięcia i zmiany zachodzące w szkole byłyby niemożliwe.

To dzięki wspólnym wysiłkom możemy dzisiaj być dumni i mówić, że I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu było i jest Szkołą niezwykłą, o niepowtarzalnym klimacie, osiągnięciach i aspiracjach naukowych.

 

CZĘŚĆ III.

(ZAKOŃCZENIE)

Szanowni Państwo,

Historia szkoły dla każdego ma inny wymiar. Z sentymentem wspominamy swoją młodość, profesorów – mistrzów, ich życzliwość, przyjaźń i mądrość.

Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie miłą okazją do wspomnień i wzruszeń.

Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie i uświetnienie swoją obecnością tak szczególnego  dla nas dnia.

PRZESŁANIE…

Życzę wszystkim absolwentom, pracownikom pedagogicznym i administracyjnym oraz tym wszystkim, którzy w przyszłości będą uczyć się i pracować w murach tej szkoły, aby w Waszych sercach zawsze brzmiały słowa wpisane w Sztandar Szkoły:

BĄDŹ UKOCHANEJ OJCZYZNY PODPORĄ!