XIV Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w Językach Obcych w roku Jubileuszu 100 lecia szkoły

14 edycja Festiwalu obfitowała w przedstawienia będące parodią znanych baśni. Jak co roku publiczność mogła podziwiać pomysłowość scenariuszy i wspaniałe kreacje aktorskie. Zaproszenie do udziału w 14-ej edycji Festiwalu przyjęły trzy szkoły ponadgimnazjalne: III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Zamościu, II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Orlicz-Dreszera w Chełmie oraz organizator konkursu –  I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego w Zamościu.

Jury w składzie: p. dyrektor Bożena Krupa – przewodnicząca  oraz członkowie: p. Gabriela Manastyrska – dyrektor Szkoły Językowej Bacalarus, p. Steve Taylor – lektor Szkoły Językowej Bacalarus oraz  p. Grzegorz Gębala- przedstawiciel wydawnictwa Macmillan miało trudny wybór, dlatego pierwsze miejsce otrzymały ex aequo przedstawienia: „Cinderella” w  wykonaniu uczniów kl.3i,1f, 3j  I LO w Zamościu  pod kierunkiem p. Urszuli Kusz i „Little Red Riding Hood” w wykonaniu uczniów kl. 2c  III LO w Zamościu pod kierunkiem p. Małgorzaty Kordyacznej.

Drugie miejsce otrzymało przedstawienie  w języku hiszpańskim „Don Kichot” przygotowane przez uczniów kl. 1h I LO w Zamościu pod kierunkiem p. Katarzyny Wyszyńskiej – Gwozdy, a na trzeciej pozycji uplasowali się uczniowie kl.2j i 1b I LO w Zamościu, którzy wystawili skecz pt. „Anna German w Stejtach” w reżyserii p. Magdaleny Nizioł. To przedstawienie doceniła także publiczność przyznając Nagrodę Publiczności XIV Festiwalu.

Nagrody za najlepsze kreacje żeńskie i męskie trafiły do rąk: Anny Macioszek za najlepszą  rolę żeńską „Little Nuss Hoodie” w przestawieniu w języku angielskim „Little Red Riding Hood” i Bartłomieja Dawida  za najlepszą rolę męską „Prince”  w przedstawieniu w języku angielskim ”Cinderella”

Jury i Organizatorzy Festiwalu przyznali również szereg nagród  indywidualnych wyróżniającym się wykonawcom, twórcom oprawy scenicznej, muzycznej i prezenterom.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Dominika Kazanowska za rolę „Wolf” w przedstawieniu ”Little red Riding Hood”

Dawid Kornat za rolę „Latarnik” w przedstawieniu w języku niemieckim „Mały Książę i Latarnik”

Bartłomiej Dawid za rolę „Felix” w przedstawieniu ” Harte Arbeit” oraz za rolę „Gerry” w skeczu ”Gerry Brown’s Driving Test”

Łucja Chruścińska  za rolę „Sanczo Panza”w przedstawieniu ”Don Kichot”

Aleksandra Lizut za rolę „Stepmother” i  Justyna Zdybel za rolę „Fairy” w przedstawieniu ”Cinderella”

Katarzyna Bartoszyńska za rolę „Róża” w przedstawieniu „Mały Książę i Róża”

Mateusz Sokołowski za rolę drugoplanową w przedstawieniu „Anna German w Stejtach”

KarolinaTujaka i Wojciech Wszoła za śpiew w przestawieniu ”Don Kichot”

Marta Szynal za walory muzyczne roli „Anna German” w przedstawieniu ”Anna German  w Stejtach”

Michał Kosiniec za rolę „Lisusus” w przedstawieniu ”Schola Romana”

Piotr Płatek za rolę „Mr Posit” w skeczu  ”At the Bank”

Monika Kisiel  za rolę „Patient 2” w skeczu „The Dentist”

Monika Burcan i Edyta Kawala za prowadzenie Festiwalu

Karolina Szarafin, Katarzyna Figiel,  Szymon Adamczuk, Dominika Grela, Iwona Gaca, Kamila Dzida, Joanna Siwiło, Jakub Piłat,  Łukasz Wodyk  i Martyna Wigłasz za oprawę sceniczną Festiwalu

Szymon Niedabylski za rolę „Żywe dekoracje: Czerwony Kapturek i Wilk”.

Organizatorzy Festiwalu nawiązali także do Jubileuszu 100-lecia szkoły. W programie XIV edycji Festiwalu znalazły się nazwiska wieloletnich współtwórców tego wydarzenia: nauczycieli zaangażowanych w przygotowanie młodzieży do przedstawień oraz nazwy instytucji sponsorujących to przedsięwzięcie w latach 2003-2016. Wszystkie te osoby i  sponsorzy  zostali wyróżnieni i otrzymali od Dyrektora Szkoły i organizatorów Festiwalu podziękowania za współpracę i listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu szkoły.

Za wspaniałe emocje dziękujemy organizatorom Festiwalu: koordynatorowi – p. B. Kowalczyk, p. P. Bieduli, który zajął się oprawą graficzną i M. Adamczuk, która zajęła się przygotowaniem kawiarenki.