I. Msza Święta

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęła Msza święta w Katedrze Zamojskiej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mariana Rojka. Eucharystię koncelebrowali zaproszeni na tę okoliczność księża – absolwenci i goście. W kazaniu Ksiądz Biskup wskazywał, że zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także kształtowanie postaw i wychowywanie w duchu wartości. Oprawą liturgii Mszy Świętej zajęła się s. Mirosława Kozioł, która zaangażowała emerytowanych nauczycieli (II czytanie p. Andrzej Pawlik) nauczycieli uczących (wprowadzenie – p. Mariusz Farion, I czytanie p. Małgorzata Twardziszewska, dary p. Lucyna Mielniczuk), pracowników (dary p. Kazimierz Bubiłek), uczniów (Natalia Świergoń i Wojciech Zabandżała) i osoby związane ze Szkołą (dary – alby jako dar ołtarza – Wiesław Gramatyka). Oprawę muzyczną Mszy świętej przygotował wraz z młodzieżą ks. Jerzy Frankiewicz, który zaangażował 50 uczniów – śpiewających i grających na instrumentach. Chór reprezentacyjny powstał przed 100–leciem szkoły. Trzonem tego chóru jest  istniejąca już od roku grupa muzyczna. Podczas Mszy świętej chór wykonał następujące pieśni: „Gaude Mater Polonia”,  „Miłujcie się wzajemnie”, „Na Komunię”, „Witaj Pokarmie”, „Jezu ufam Tobie”,  „Oto Bóg jest moim zbawieniem, a także Alleluja i Kyrie eleison. Członkowie chóru reprezentacyjnego.

Na zakończenie liturgii głos zabrał Pan Dyrektor Zygmunt Kamiński, który podziękował Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Mszy Świętej i zaprosił wszystkich na dalsze obchody Jubileuszu.

II. Upamiętnienie ważnych dla Szkoły postaci

Następnie uczennice (Weronika Prządka, Klaudia Łazorczyk i Anna Kozak) jako reprezentantki społeczności szkolnej, złożyły kwiaty pod pomnikiem Jana  Zamoyskiego – założyciela Zamościa i fundatora Akademii Zamojskiej, w murach której mieści się I Liceum. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów w kościele św. Katarzyny pod tablicą upamiętniającą uczniów i nauczycieli – ofiary II wojny światowej, ale także wszystkie osoby związane ze szkołą, które odeszły do wieczności. Kwiaty w imieniu społeczności szkolnej złożyli: p. Lucyna Mielniczuk i p. Jerzy Kusz

III. Część oficjalna – powitanie Gości i przemówienia

Dalsza część obchodów 100-lecia miała miejsce na Rynku Solnym, przed budynkiem Akademii Zamojskiej. Świętowanie rozpoczęto od odśpiewania wraz ze szkolnym chórem hymnu państwowego. P. Mariusz Farion, który prowadził tę część uroczystości poinformował zebranych o wyróżnieniu I Liceum medalem „Zasłużony dla Zamościa”przez Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka, prezentacji tego odznaczenia dokonał Poczet Sztandarowy. (Małgorzata Pawłowska, Kamila Wójtowicz, Kacper Papis)

Pani Wicedyrektor Bożena Krupa rozpoczęła kolejną część obchodów słowami: Miło nam powitać Państwa w progach naszej szkoły z okazji Jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Francuski pisarz Marcel Proust stwierdził, że „przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy je odnajdziemy – oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wracają, aby żyć z nami”. 

Jubileusz szkoły jest właśnie taką okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, i chociaż czas je porządkuje, to dodaje im blasku, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj jak i podczas lat szkolnych do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością.” (całość przemówienia)

Dyrekcja Szkoły: Pan Zygmunt Kamiński, Pani Bożena Krupa i Pani Agata Waszek powitała zebranych gości: Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Sławomira Zawiślaka, Panią Małgorzatę Hulak asystentkę Posła na Sejm RP Pana Jarosława Sachajko, Panią Magdalenę Puchacz reprezentującą Senatora Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Pana Jerzego Chróścikowskiego, Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Mariana Rojka, Wojewodę Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego Pana Arkadiusza Bratkowskiego reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Sławomira Sosnowskiego Lubelskiego Wicekuratora Oświaty, Pana Eugeniusza Pelaka reprezentującego Lubelskiego Kuratora Oświaty, Panią Teresę Misiuk, Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Starostę  Powiatu Zamość Pana Henryka Mateja, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jana Wojciecha Matwiejczuka, Zastępcę Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Zastąpiło, Dyrektora Wydziału Oświaty Panią Agnieszkę Kowal wraz z pracownikami, Kierownika Delegatury Lubelskiego Kuratora Oświaty Oddział w Zamościu Pana Jana Lelonka wraz z pracownikami, Jego Magnificencję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu Pana Prof. Waldemara Martyna, Jego Magnificencję Rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu – Pana dra Jana Waszczyńskiego, Pana Dziekana Wydziału Zarządzania i Administracji, Fizjoterapii i Pedagogiki Pana dra inż. Andrzeja Burdę reprezentującego Jego Magnificencję Rektora  Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Pana dra Stanisława Wieczorka, Dyrektora Gimnazjum we Fraiburgu Panią dr Sybille Buske wraz z uczniami, Dyrektorów Instytucji Oświatowych i  Kulturalnych oraz Dyrektorów Szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Licznie zgromadzone Duchowieństwo, pracowników naukowych uczelni wyższych, Absolwentów, Nauczycieli, Uczniów, Pracowników Szkoły, Rodziców i Przyjaciół Szkoły i przedstawicieli mediów. Swoją obecnością zaszczycił nas również Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów Pan Leszek Skiba (absolwent 1997), który ze względu na obowiązki zawodowe przybył w sobotę.

Pan Dyrektor Zygmunt Kamiński dziękując Gościom za przybycie wspominał historię I Liceum, najważniejsze osiągnięcia naukowe, a także dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do obecnego kształtu szkoły. Kończąc swoje wystąpienie mówił: To dzięki wspólnym wysiłkom możemy dzisiaj być dumni i mówić,że I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu było i jest Szkołą niezwykłą, o niepowtarzalnym klimacie, osiągnięciach i aspiracjach naukowych.

Szanowni Państwo,

Historia szkoły dla każdego ma inny wymiar. Z sentymentem wspominamy swoją młodość, profesorów-mistrzów, ich życzliwość, przyjaźń i mądrość. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie miłą okazją do wspomnień i wzruszeń. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie i uświetnienie swoją obecnością tak szczególnego  dla nas dnia.

Życzę wszystkim absolwentom, pracownikom pedagogicznym i administracyjnym oraz tym wszystkim, którzy w przyszłości będą uczyć się i pracować w murach tej szkoły, aby w Waszych sercach zawsze brzmiały słowa wpisane w Sztandar Szkoły: BĄDŹ UKOCHANEJ OJCZYZNY PODPORĄ! (całość przemówienia)

W dalszej kolejności poproszono o zabranie głosu szanownych gości: Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Pana Sławomira Zawiślaka Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Arkadiusza Bratkowskiego – członka Zarządu Województwa Lubelskiego, Pana Eugeniusza Pelaka Lubelskiego Wicekuratora Oświaty, Pana  Antoniego Szostka – Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu (w imieniu Dyrektorów szkół, instytucji oświatowych oraz kulturalnych, poradni), Panią dr Sybille Buske – dyrektor naszego partnerskiego gimnazjum Berthold we Freiburgu w Niemczech, Pana Jerzego Michalskiego (w imieniu absolwentów I Liceum), Pana Wiesława Gramatykę Przewodniczącego Rady Rodziców, a także tych, którzy chcieliby się podzielić własnymi refleksjami. Niezwykle wzruszające było wystąpienie Pana Józefa Hałasy, który na Jubileusz swojej ukochanej Szkoły, z niemałym trudem, przyjechał aż z Pomorza.

IV. Część oficjalna – odznaczenia

Pan Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego wręczył nauczycielom I Liceum (Magdalena Podolak, Alicja Kamińska, Piotr Linek, Włodzimierz Kuśmierczuk, Barbara Kowalczyk, Joanna Barańska-Budzyńska, Lucyna Mielniczuk) medale Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, które przyznał Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Następna część uroczystości to nadanie honorowego tytułu Zasłużony dla Szkoły.

 • w uznaniu działań podejmowanych dla chwały, pożytku i rozwoju szkoły tytuł otrzymali: Prezydenci Zamościa (Eugeniusz Cybulski, Marek Grzelaczyk, Andrzej Lubczyk, Marek Ciastoch, Marcin Zamoyski, Andrzej  Wnuk).
 • w uznaniu wieloletniej, pełnej pasji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz działań podejmowanych dla chwały, pożytki i rozwoju szkoły odznaczeni zostali byli Dyrektorzy I Liceum (Bolesław Hass, Zygfryd Bielecki, Halina Chwiejczak, Marianna Chwil, Bogdan Szyszka, Andrzej Pawlik, Grażyna Smyk, Izabela Kowalska, Henryk Grabczak).
 • w uznaniu wieloletniej, pełnej pasji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz działań podejmowanych dla chwały, pożytku i rozwoju szkoły odznaczenie przyznano zasłużonym emerytom a także byłym i obecnym wicedyrektorom szkoły (Teofil Lawgmin, Adam Kułaj, Julian Małkowicz, Ryszard Konior, Danuta Sudak, Julia Rodzik, Włodzimierz Kuśmierczuk, Grzegorz Nogas, Lucyna Mielniczuk, Agata Waszek, Bożena Krupa).
 • w uznaniu i podziękowaniu za wieloletnią współpracę i wszechstronne zaangażowanie w działalność szkoły wyróżniono władze uczelni i duchownych (Ks. Prałat Zdzisław Ciżmiński, Prof. Henryk Chałupczak)
 • w uznaniu za działalność dobroczynną dla uczniów i Szkoły przyznano odznaczenie sponsorom i Przewodniczącym Rady Rodziców (Czesław Prus, Urszula Wodzińska, Grażyna Welham, Maria Ryń, Wiesław Gramatyka, Fundacja Zakłady Kórnickie, Bogusław Hass, Leszek Zygo)
 • w uznaniu wieloletniej sumiennej i rzetelnej pracy na rzecz szkoły uhonorowani zostali pracownicy administracji (Anna Malec, Elżbieta Łyś, Barbara Kryń, Kazimiera Hałasa, Daniela Grabowska, Wiesława Śliwa)

Z okazji Jubileuszu Dyrektor przyznał również medale Zasłużony dla Szkoły: emerytowanym nauczycielom i pracownikom. Zasłużeni dla I Liceum im. Jana Zamoyskiego.

W uznaniu i podziękowaniu za codzienną troskę o wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo młodzieży, rozwijanie ich pasji edukacyjnych, wieloletnią współpracę z rodzicami oraz działań podejmowanych dla chwały, pożytku i rozwoju Szkoły – medal otrzymał  Dyrektor Szkoły – Pan Zygmunt Kamiński.

V. Część artystyczna – „Jeśli dobrze pamiętam…”

Część artystyczna zaczęła się od montażu słowno – muzycznego „Jeśli dobrze pamiętam…” Spektakl przygotowano w oparciu o wspomnienia Anety Kamińskiej nagrodzone w konkursie ogłoszonym z okazji 90-lecia I Liceum oraz wspomnienia absolwentów różnych roczników zamieszczone w książce Bogdana Szyszki „Bądź ukochanej ojczyzny podporą”. W inscenizacji udział wzięli uczniowie (Jakub Głuch, Paweł Sochan, Radosław Górski, Wojciech Buczak, Tomasz Kornat, Katarzyna Bartoszyńska, Paweł Kołodziejczuk, Patrycja Siwek, Karolina Religa, Mateusz Muszyński, Dominika Kukiełka, Karolina Kowalczuk, Magda Kukiełka, Karolina Rogowska, Michał Greszta, Mateusz Pitura, Natalia Turczyn, Katarzyna Linek, Julia Źwiernik, Adrian Poznański), nauczyciele (Magdalena Hrynkiewicz, Krzysztof Linek, Marek Sędłak, Włodzimierz Kuśmierczuk),  absolwenci naszej szkoły (Małgorzata Linek, Marcin Kiecana, Piotr Jochaniuk) oraz chór pod kierunkiem ks. Jerzego Frankiewicza. Nad całością czuwał p. Piotr Linek.

VI. Odsłonięcie tablicy

Następnie Wojewoda Lubelski wraz z Dyrektorem Zygmuntem Kamińskim dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji 100-lecia Szkoły, temu wydarzeniu towarzyszyła salwa honorowa, o którą zadbał A. Trond.

To oczywiście nie koniec obchodów. Aż do wieczora na Rynku Solnym odbywały się pokazy i występy, a w budynku Szkoły spotkania towarzyskie w kawiarenkach przygotowanych przez uczniów.

VII. Na Rynku Solnym

Pokazy sportowe – capoeira

O godzinie 15.00 na scenie rozpoczął się pokaz capoeiry – sztuki walki wywodzącej się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej. Istotą capoeiry są elementy tańca wpływające na płynność ataków. W pokazie wzięli udział uczniowie różnych szkół, których przygotował p. Emil Rafalski.

„Ocalić od zapomnienia”

Koncert został zadedykowany Markowi Grechucie, mistrzowi  poezji śpiewanej, utalentowanemu artyście, który pochodził z Zamościa i był  absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego. Nikt tak jak Marek Grechuta nie potrafił oddać klimatu wierszy polskich poetów, wyrazić swoim pięknym głosem i niepowtarzalną muzyką głębi tej poezji. Przyjaciel M. Grechuty, Jan Kanty Pawluśkiewicz powiedział: „Marek chciałby, aby nasza muzyka choć przez chwilę zbliżała się do urody wierszy wybitnych poetów i nie stanowiła taniej i powierzchownej ilustracji słów”. Ten cel bez wątpienia udało mu się osiągnąć.

W koncercie śpiewali uczniowie (Katarzyna Linek, Marta Szynal, Michał Greszta, Aleksandra Palonka,  Natalia Turczyn, Aleksandra Truba, Diana Gemborys, Julia Źwiernik, Patrycja Siwek, Michał Greszta) i absolwenci I Liceum (Hanna Pawluk i Cezary Budzaj) z towarzyszeniem akompaniamentu: skrzypce-Bartłomiej Dawid, gitara-Roksana Siwczuk, Olga Mołdoch, klawisze-Michał Greszta. W roli prowadzącej zaprezentowała się Roksana Siwczuk. Młodzież pracowała pod kierunkiem p. Beaty Hawrylak.

Uczniowie wykorzystali następujące piosenki z repertuaru Marka Grechuty: Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, Świat w obłokach, Pewność, Wolność, Ojczyzna, Korowód, Dni, których nie znamy, Żyj tą nadzieją, Ocalić od zapomnienia, Gdzieś na mapy skraju, Śpij, bajki śnij, Świecie nasz.

Marek Grechuta to jeden z tych wyjątkowych artystów, którym trudno dorównać w kunszcie i maestrii wykonania, ale chyba o wiele istotniejsze jest to, aby młodym pokoleniom ciągle przypominać o geniuszu tego artysty, a  jego dorobek próbować ocalić od zapomnienia.

 „Portret nauczyciela”

Myślą przewodnią spektaklu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jest nauczyciel? Jak pokazać człowieka, który stara się pogodzić wiele sprzeczności i osiągnąć sukces? Który ma być przyjacielem ucznia, jednym z najbliższych, a jednocześnie zachować wymagany dystans i podział ról. Ma być mistrzem, który ma wiedzieć więcej, ale jednocześnie musi porzucić zazdrość i pozwolić, aby uczeń przerósł jego wiedzę. Nauczyciel to z jednej strony zawód, czyli wyuczona fachowość, a z drugiej powołanie, czego tak naprawdę nie można się nauczyć. Jak przedstawić portret nauczyciela – naszego nauczyciela…

Młodzież przygotowała wiersze i piosenki zarówno o poważnej, jak i żartobliwej tematyce. Sięgnięto do tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Barana, Andrzeja Waligórskiego, humorystycznej klasyfikacji nauczycieli oraz do parafraz znanych piosenek np. Kasztany czy Mój przyjacielu. Przewodnim motywem muzycznym była wykonana na saksofonie piosenka Jej portret. Uczniowie samodzielnie przygotowali aranżacje muzyczne, a nad całością czuwały pomysłodawczynie montażu prof. Krystyna Kamińska i prof. Magdalena Lis.

W  spektaklu wzięli udział uczniowie różnych klas: Karolina Wołoch (skrzypce), Dagmara Łapińska (recytacja), Katarzyna Borkowska (recytacja), Bartłomiej Dawid (skrzypce, śpiew aranżacja), Natalia Strach (fortepian), Jakub Madyniak (fortepian, aranżacja), Radosław Górski  (akordeon, aranżacja), Wojciech Wszoła (saksofon),Kamil Szczepanek (trąbka), Dominika Kukiełka (recytacja), Aleksandra Gawron (śpiew), Karolina Rogowska (śpiew), Blanka Maziarczyk (recytacja), Monika Garbula (recytacja), Magda Kukiełka (recytacja).

Koncert Muzyki Poważnej i Niepoważnej w wykonaniu uczniów i absolwentów poprowadzili  Marcelina Wilczyńska uczennica klasy 1 i i Kacper Kołaszewski absolwent z 2016 roku. Nauczyciele odpowiedzialni: Radosław Dąbrowski, Andrzej Mazurkiewicz, Małgorzata Twardziszewska.

Koncert Muzyki Poważnej i Niepoważnej:

 1. ANDRZEJ PAWLIK – Ostatnie słowo należy do gości
 2. JAKUB ŁYSEJKO – Femme fatale, Retrospekcja
 3. KAROLINA TUJAKA – Do kołyski, Radość najpiękniejszych lat ,Jakub Madyniak – pianino
 4. KONRAD KUCZYŃSKI – Czas nas uczy pogody, You raise me up, Aleksandra Pastuszak – pianino
 5. DAWID JUSZCZAK i NATALIA TURCZYN – Bije dzwon, Elektryczny, Krystian Paszt – perkusja, Olga Mołdoch – gitara basowa, Wojciech Kopeć – gitara akustyczna/elektryczna
 6. LEKKO NIEPOPRAWNI – Sztuka latania, Życie to nie teatr , W ciszy i niezauważalnie, Jak, Cezary Budzaj – wokal i gitara klasyczna, Hanna Pawluk – wokal, Jakub Zimon – djembe
 7. THE LITTLE THINGS – Livin’ On A Prayer, Zanim pójdę, Joanna Siwiło – wokal, Rafał Król – gitara basowa, Dawid Bondyra – gitara elektryczna, Adrian Poznański – gitara elektryczna, Grzegorz Poznański – perkusja
 8. SEX-TET CHILI QUEEN-TET – Nie gniewaj się na mnie Polsko, Szklana pogoda, Honky tonk woman,  Karolina Rogowska – wokal, Wiktor Strzałkowski – perkusja, Jacek Kołtuniak – instrumenty klawiszowe, Kazimierz Baca – wokal, gitara, Filip Kiecana – gitara, Marcin Kiecana – gitara basowa, wokal
 9. STUDIO PIOSENKI AUTORSKIEJ ZDK – Ile jeszcze przed tobą?, Póki co, póki miłość, Ja zostanę tu, To najdalsze, Szafirowa romanza, To jest jak narkotyk, Wiosenny walc, Jesienny uśmiech, Tańczmy, Agnieszka Burak, Kinga Wójtowicz – wokal, Tomasz Ziąbkowski – wokal i pianino
 10. KONCERT UCZNIÓW PSM I i II STOPNIA W ZAMOŚCIU: soliści: Joanna Siwiło – wokal, Aleksandra Szyduczyńska – saksofon, Wojciech Wszoła – saksofon, Michał Greszta i Arkadiusz Rozmus – duet fortepianowy, Jakub Madyniak – fortepian

KWARTET INSTRUMENTÓW DĘTYCH BLASZANYCH PROWADZONY PRZEZ MICHAŁA SKÓRĘ, BIG-BAND PROWADZONY PRZEZ MICHAŁA SKÓRĘ I WALDEMARA SKÓRĘ, w programie standardy muzyki rozrywkowej: Różowa Pantera, Tequila, Rehab, Watermelon Men,  Rock around the clock, Czarny Orfeusz, What a wonderful world.

VIII. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu. Mecz piłki ręcznej Absolwenci kontra Absolwenci Szkół Zamojszczyzny

Przed meczem na cmentarzu parafialnym w Zamościu, delegacja I Liceum Ogólnokształcącego z Panem dyr Zygmuntem Kamińskim, Panem Sławomirem Tórem – wiceprezesem MKS Padwy Zamość i Panią Donatą Grabczak złożyła wiązankę kwiatów na pomniku Pana Henryka Grabczaka – wieloletniego działacza sportowego, współzałożyciela zamojskiej męskiej piłki ręcznej, trenera, wicedyrektora i prof. I Liceum w Zamościu, wychowawcy wielu pokoleń zawodników i uczniów. Pan Henryk Grabczak zmarł 21 marca 2014 roku.

Składy drużyn i zdobyte bramki:
Absolwenci I Liceum w Zamościu:
Dariusz Pałkowski 1, Robert Martyniuk 2, Marcin Tomaszewski 4, Tomasz Kowalski 5, Sebastian Posikata 1, Tomasz Miszczyszyn 2, Michał Szpinda 2, Paweł Puszkarski 1, Robert Polski, Rafał Bąk br., Piotr Gałaszkiewicz 3, Maciej Ząbek 1, Damian Morawski 7, Adrian Adamczuk 2.
Trener: Marcin Tomaszewski

Absolwenci Szkół Zamojszczyzny:
Wiesław Głuszek 2, Bartłomiej Naklicki br., Jan Naklicki, Michał Różański, Michał Cisło 1, Sebastian Niemczuk, Alek Pudełko, Waldemar Brzyski 2, Waldemar Kurzempa, Tomasz Czerwonka 2, Mirosław Grula br., Igor Radwański, Kacper Adamczuk 2, Krzysztof Łyś 2, Krzysztof Kuryło 2, Piotr Maziarczyk 2, Robert Ryń, Mariusz Ryń, Wojciech Ostapiński 1, Mariusz Kozak br., Tomasz Litwińczuk 1, Maciej Piasta 2, Andrzej Pazur 2, Paweł Krasnopolski 2, Tadeusz Luterek, Wiesław Puzia 1, Karol Małecki 2, Grzegorz Luszowski br., Oleksandr Molyavchyk, Sławomir Tór.
Trener: p. Stanisław Żywicki

Mecz sędziowali: p. Stanisław Puszkarski, p. Adam Bartnik

Stolik sędziowski: p. Wojciech Groniewski, p. Konrad Kostrubała.

Konferansjer: p. Piotr Orzechowski

Liczebnie na pewno wygrała reprezentacja Absolwentów Szkół Zamojszczyzny.

 

SOBOTA

Jubileuszowy spacer po Zamościu (sobota) Agnieszka Linek – absolwentka 1989

Spacer odbył się w sobotę 4 czerwca podczas drugiego dnia obchodów jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Uczestnicy wycieczki spotkali się z  przewodnikiem na dziedzińcu szkolnym o godzinie 13.00. Tematyka spaceru miała nawiązywać do okresu dwudziestolecia międzywojennego, czasu utworzenia i wzrastania Realnego Gimnazjum Męskiego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu oraz intensywnego rozwoju naszego miasta. Przystanki na trasie wycieczki wyznaczały miejsca związane z  ważnymi dla kultury i życia społecznego osobami z tamtego okresu. Spacer po Zamościu.

IX. Bal Absolwentów

Zwieńczeniem obchodów 100-lecia był bal, na który Absolwenci udali się do Nielisza. Przy dźwiękach doskonałej muzyki uczestnicy balu bawili się do białego rana.

X. W budynku Szkoły (piątek i sobota)

Kawiarenki:

Zarówno w piątek jak i w sobotę w Szkole funkcjonowały kawiarenki, w których można było odpocząć, napić się kawy, zjeść smaczne ciasto, a przede wszystkim spotkać się i porozmawiać ze znajomymi ze szkolnych lat. Porządek kawiarenek był następujący:

Absolwenci: Do 1970 roku – sala nr 3

W przygotowaniu kawiarenki brała udział klasa II e (Klaudia Siemko, Natalia Nizioł, Paulina Bryk, Patrycja Bryk, Karolina Jasina, Wiktoria Kozicka, Wiktoria Kustra, Wiktoria Litwincew, Weronika Malowana, Emilia Ostapińska, Magdalena Sarama, Patrycja Świszcz, Daria Wytrykus, Paulina Żerebecka, Patryk Węs, Eryk Kurantowicz, Maciej Zdybel, Maciej Wołoszyn) i część klasy IIg (Iwona Cisak, Karolina Figiel, Patrycja Gałecka, Anna Ożóg, Klaudia Rycko, Michał Sawczuk, Joanna Siwiło, Jolanta Szymanek, Wiktoria Zaśko, Sylwia Zielonka, Iwona Augustynek) pod kierunkiem p. Renaty Czerwieniec i p. Marcina Tomaszewskiego. Wystrój był w stylu vintage, a najciekawszą jego częścią było bujane krzesło i maszyna do pisania. Jeden z Absolwentów, p. Stanisław Orłowski wypożyczył swoją wystawę zdjęć pt. Mój Zamość 1960-1980.

W tej sali spotykali się najstarsi absolwenci naszej Szkoły, którzy przy kawie i ciastu wspominali minione lata. Goście bardzo chętnie rozmawiali także z młodzieżą, która zadbała o wystrój sali, przyjemną atmosferę i zaopatrzenie.

Lata 1970 – 80 – sala nr 15

Kawiarenkę przygotowała klasa I e (Wiktor Banach, Szymon Bielski, Aleksandra Buryło, Karol Cisak, Katarzyna Ćmiel, Jakub Dobrowolski, Patrycja Frańczuk, Alicja Gajewska, Karolina Garbula, Emilia Gardżała, Sylwia Gozdek, Kamila Greszta, Dominik Grymuza, Daniel Jachymek, Magdalena Kocira, Aleksandra Krukowska, Aleksandra Krupa, Kinga Krupa, Małgorzata Kwiatkowska, Adrian Lal, Anna Magdziarz, Agnieszka Makowska, Julia Marczuk, Katarzyna Markowska, Martyna Momot, Paweł Pasieczny, Aleksandra Proć, Natalia Prus, Emilia Sarecka, Magdalena Sawic, Tomasz Schmidt, Alicja Skiba, Piotr Strzelecki, Aleksandra Świstowska, Kinga Taran, Aleksandra Warzocha, Wiktoria Wasylko, Karolina Wnuk, Joanna Zbroniec, Norbert Zińczuk, Bartłomiej Ziomko, Natalia Zych). Wystrój zaaranżowany był na lata 70/80, dlatego pojawił się sklep z tamtych lat, Pewex, a nawet mini salon. Całość uzupełniona była balonami, plakatami i tablicą z przebojami z tamtych czasów. Podczas samych uroczystości przedstawiona była prezentacja z listą absolwentów i odtwarzano muzykę z tamtych lat.

Ta sala również cieszyła się wielką popularnością, było nastrojowo i klimatycznie. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Katarzyna Wyszyńska – Gwozda.

Lata 1980 – 90 – sala nr 13

Sala, którą pod okiem p. Mieczysławy Adamczuk przygotowali uczniowie klasy 2 c (Aleksandra Raszka, Damian Jurkiewicz, Dominika Zgnilec, Edyta Kawala, Grzegorz Szewc, Joanna Sochan, Kamil Kitka, Karolina Dudzińska, Karolina Jakubczak, Karolina Wojczuk, Klaudia Dziuba, Łukasz Matuszak, Łukasz Wodyk, Marcelina Siemczyk, Marcin Gryn, Marta Borek, Martyna Wigłasz, Mateusz Zańko, Michał Bubiłek, Michał Rój, Natalia Skrok, Orest Taranowicz, Patrycja Zychowicz, Piotr Wróbel, Rafał Cisek, Rafał Wielosz, Tomasz Mielnik, Tomasz Wronowski, Wojciech Bondyra, Wojciech Szewczuk) była stylizowana na czasy PRL’u. Podczas stulecia odwiedzali ją starsi absolwenci jak i ci młodsi. Panowała miła atmosfera. Byli uczniowie wspominając dawne lata nauki w ILO mogli napić się herbaty z charakterystycznych dla lat ’80 i ’90 szklanek z czerwoną, plastikową podstawką oraz zjeść między innymi ciastko o nazwie „Marzenie PRL’u”. Kawiarenka sponsorowana była przez Dorotę Margol.

W kawiarence zostało przygotowane muzeum PRL’u z przedmiotami, takimi jak stare aparaty, radia, kasety, gazety sprzed 20 lat oraz wieloma innymi, równie ciekawymi przedmiotami z dawnych lat. Goście odwiedzający kawiarenkę oglądając wystawę, mogli przypomnieć sobie lata młodości.

W tle słychać było muzykę artystów lat ’80 i ’90.

Lata 1990 – 2000 – sala nr 19

Uczniowie klasy 1 c (Paulina Bednara, Katarzyna Borkowska, Marta Buczkowska, Wiktoria Czapla, Klaudia Dragan, Aleksandra Drewniak, Kordian Dziedzic, Katarzyna Giecko, Artur Irla, Kaja Jadacka, Patryk Kaznowski, Kacper Kitka, Kornelia Kulesza, Katarzyna Kurylak, Dagmara Łapińska, Katarzyna Łyciuk, Julia Mazurek, Ewa Mil, Aleksandra Durzyńska, Wojciech Mróz, Weronika Mulawa, Adrian Przednowek, Angelika Puchacz, Klaudia Rębacz, Patryk Samulak, Aleksandra Sawa, Kamil Skwaryło, Karolina Sowa, Karolina Strzelec, Weronika Szerstjuk, Alicja Turczyn, Piotr Tymosz, Aleksandra Wnuk, Kinga Zarębska, Diana Zawiślak, Julia Źwiernik, Izabela Żółcińska, Damian Stojko, Jakub Rusinek) pod kierunkiem p. Agaty Tyszko-Dorn przygotowali plakaty, prezentujące najważniejsze wydarzenia na świecie i w Polsce w tym okresie. Przedstawili również wydarzenia muzyczne i filmowe. Dwie uczennice przygotowały płytę z muzyką tego okresu, która umilała odwiedzającym czas spotkań. Wychowawczyni przyniosła zdjęcia swoich klas z uroczystości szkolnych, wycieczek i studniówek, które wzbudzały duże zainteresowanie absolwentów jak i uczniów klasy 1 c.

Wystrój kawiarenki był bardzo elegancki. Białe, jednakowe obrusy na stołach wraz z pięknymi serwetkami i wazonami, pełnymi żywych kwiatów oraz wykonanymi przez jedną z uczennic oryginalnymi  świecznikami, podkreślały wyjątkowość uroczystości.

Uczniowie klasy 1 c w bardzo odpowiedzialny sposób potraktowali swoje zadania. Całe przedsięwzięcie przebiegło sprawnie i sympatycznie oraz pozostawiło w nas uczucie dobrze wykonanej pracy w zespole klasowym. Jedna z uczennic podsumowała całe wydarzenie zdaniem: „Niech żałuje ten, kto nie brał udziału w Jubileuszu!”

Lata 2000 – 2016 – sala nr 25

Chociaż najmniej liczną grupą absolwentów byli ci, którzy niedawno ukończyli Szkołę, to do tej sali wstępowali przedstawiciele różnych roczników. Kawiarenkę wraz z uczniami klasy 1 a  przygotowała p. Maria Bikowska (Weronika Antończak, Edyta Artyś, Magdalena Bodys, Natalia Czechońska, Kinga Dziewulska, Karol Flor, Zuzanna Gałka, Sylwia Gierszon, Wiktoria Grodzka, Oliwia Janeczko, Aleksandra Karchut, Bartłomiej Kita, Oktawia Koisz, Agnieszka Kopciewska, Patrycja Korol, Robert Korzeniowski, Natalia Kowalik, Krystian Kukułowicz, Konrad Lewusz, Szymon Łagowski, Laura Mazur, Roksana Mielniczek, Piotr Nowosad, Daniel Pastuszek, Sandra Pliżga, Karolina Popielec, Sara Skiba, Małgorzata Sołoducha, Agata Sygnowska, Julia Świderek, Dominika Wiśniewska, Klaudia Wojciechowska, Karolina Woroch, Jan Zieliński, Paulina Żyła).

Karczma – sala nr 4

Na czas Jubileuszu sala numer 4 zamieniła się w staropolską karczmę. Wystrój sali sprawił, że panowała tam szczególna atmosfera. Gościom proponowana chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, a także ciasto.

O to wyjątkowe miejsce zadbały: p. Paulina Adamowicz, p. Magdalena Sak i p. Anna Szyszka z pomocą uczniów (Aleksandra Mazur, Blanka Maziarczyk, Krzysztof Łoza, Karolina Rogowska, Monika Garbula, Mateusz Sokołowski, Inga Szczerbińska, Natalia Juszczak, Mateusz Lipiec, Natalia Zawiślak, Katarzyna Margol, Marcin Witkowski, Ilona Rębisz, Sylwia Sadło, Artur Trondt, Klaudia Ziarkiewicz, Mikołaj Majewski, Tomasz Chruściński, Miłosz Ziemiński, Paulina Winiarczyk, Magda Kukiełka, Aleksandra Milik, Edyta Janda, Damian Piasecki, Aneta Chacia, Katarzyna Linek, Natalia Flor, Emilia Szymanek, Aleksandra Palonka, Olga Mołdoch, Katarzyna Konopka, Natalia Turczyn, Patrycja Komisarczuk, Krystian Palonka, Karolina Kowalczyk, Anna Kozak, Aneta Gajecka, Klaudia Łazarczyk, Weronika Prządka, Klaudia Bil, Monika Frankiewicz, Kamila Bojar, Adrianna Kijek, Justyna Samulak, Agata Nizio, Justyna Pilip, Aleksandra Kozłowska, Aleksandra Sołtys, Paula Staniec, Dagmara Wilkosz).

Aula:

W auli przygotowano poczęstunek dla wszystkich gości.

Sala pamiątek – sala nr 15

W tej sali panował niesamowity klimat, a to za sprawą przygotowanego wystroju. Sala zapełniona była zdjęciami z różnych okresów istnienia szkoły. Przygotowano także kroniki z różnych lat. Zdjęcia na tę okoliczność pożyczyli absolwenci, nauczyciele, uczniowie. O to wyjątkowe miejsce zadbały p. Maria Bubiłek i p. Jadwiga Rogala wraz z uczniami klas 1 h, 1 d, 2 a, 2 f (Wojciech Zabandżała, Szymon Adamczuk, Sabina Pilip, Maja Łabus, Magda Hałas, Gabriel Turzyniecki, Patrycja Wołk, Kamila Greszta, Kinga Kwarciana, Katarzyna Czeczko, Łucja Chruścińska, Adrian Bieliński, Albert Bondyra, Dawid Bondyra, Piotr Budzyński, Piotr Dąbrowski, Paweł Flis, Iwona Gaca, Dominika Grela, Michał Jachorek, Mateusz Jakubczak, Karol Juś, Jakub Kamiński, Mateusz Kociuba, Kamil Kołodziej, Adriana Krupa, Karol Krupa, Kacper Kucharski, Filip Kulasza, Aleksandra Malicka, Krzysztof Osman, Adrian Poznański, Grzegorz Poznański, Katarzyna Referda, Kacper Rogala, Mateusz Saputa, Michał Szałata, Jakub Wujec,  Ewa Ziętek, Marek Adrian, Sandra Puchacz, Jakub Buczkowski, Paulina Chwakuk, Aleksandra Chybińska, Anita Dobrowolska, Magdalena Grądkowska, Martyna Grela, Anna Hawryluk, Maciej Janowski, Klaudia Kolaja, Maja Kossowska, Izabela Krzesińska, Karolina Kukiełka, Weronika Łosiewicz, Julia Maszewska, Agata Olszak, Michalina Olszewska, Katarzyna Szafran, Ewelina Sznajdrowicz, Karolina Szymaniak, Marta Szymura, Monika Śmiech, Agata Welik, Martyna Wronka, Joanna Zaremba, Amanda Jakubczak).

Sala kinowa – nr 23

Uczniowie klas I d oraz I c pod opieką p. Agnieszki Turzynieckiej oraz p. Katarzyny Misiarz przygotowali salę kinową, gdzie nasi Goście mogli obejrzeć filmy dotyczące historii I Liceum, archiwalne akademie, występy oraz projekcję zdjęć pt. Mój Zamość 1960-1980 wykonanych przez znanego fotografa, pana Stanisława Orłowskiego. Za obsługę techniczną odpowiedzialny był p. Paweł Biedula. Szczególne podziękowania należą się uczniom, którzy zaangażowali się osobiście w obchody 100-lecia I Liceum w Zamościu w sali kinowej, byli to: (Aleksandra Chmiel, Aleksandra Kutek, Aleksandra Smyk, Wiktoria Mikuła, Łukasz Próchniak, Paweł Sochan, Artur Sowa, Wiktor Łuszczak, Damian Stojko, Karolina Sowa, Aleksandra Drewniak, Joanna Pałka, Aleksandra Metner, Gabriela Cios, Wioletta Szymańska, Milena Baran, Aleksandra Marmaj, Adrian Lewak, Sylwia Sadło, Miłosz Ziemiński, Michał Wójtowicz).

Biblioteka:

W czytelni naszej biblioteki urządzono wystawę najstarszych dokumentów znajdujących się w księgozbiorze min. książkę o „Ustanowieniu i upadku Konstytucji” z r. 1793 czy czasopismo „Tygodnik Ilustrowany” z 1878 r., oraz książki wydawane w Zamościu w okresie międzywojennym w wydawnictwie braci Pomarańskich.  Zaprezentowano także prace fotograficzne dwu naszych Absolwentek: Patrycji Nogas (2013) i Łucji Mazurek (2016). Odwiedzający bibliotekę szkolną mogli nabyć pamiątki związane z Jubileuszem i sygnować je specjalną pieczęcią okolicznościową.

Gości podejmowały p. Alicja Kamińska i p. Magdalena Podolak

Wystawa prac:

Na szkolnych korytarzach można było podziwiać prace absolwentów I Liceum. Swoje rysunki zaprezentowali: Wiola Szykuła (2016), M. Tarasiuk (2016), Klaudiusz Pupiec (2015), Dominika Miś (2015), opiekun artystyczny p. Dorota Jasek.

W sali numer 3 i w korytarzu można było oglądać wystawę zdjęć pt. Mój Zamość 1960-1980 p. Stanisława Orłowskiego (absolwent 1953).

osoba odpowiedzialna: Małgorzata Twardziszewska

Księga pamiątkowa:

W szkolnym korytarzu wyłożona była Księga pamiątkowa, do której mogli się wpisywać Goście odwiedzający Szkołę podczas zajazdu. Osoba odpowiedzialna: Mariusz Farion, Przy księdze gości czuwali uczniowie (Agnieszka Zaburska, Patrycja Komisarczuk, Monika Żołyniak, Paulina Szwed, Kamil Pikor, Paulina Żyła, Klaudia Szeremeta)

Stoisko z pamiątkami 100-lecia:

Z okazji Jubileuszu przygotowano pamiątki związane ze Szkołą. Absolwenci mogli nabyć: tarczę szkolną, medal okolicznościowy, okolicznościowy brelok i publikacje: I znów zakwitną kasztany, 100 wierszy na stulecie.

W szkole zorganizowano punkty sprzedaży pamiątek. W tę działalność zaangażowali się uczniowie: Gabriela Cios, Aleksandra Metner, Justyna Wrotniak, Aleksandra Wietrzyk, Wioleta Szymańska, Katarzyna Malczewska, Joanna Pałka, Karolina Religa, Kinga Radlińska. Nad całością czuwała p. Joanna Barańska-Budzyńska

Sekcja dziennikarska:

Spodziewając się, że podczas uroczystości jubileuszowych odwiedzi nas wielu znamienitych gości, powołano do życia sekcję dziennikarską. Koordynatorzy tej sekcji to: p. Krystyna Kamińska, p. Magdalena Lis i p. Joanna Pawluk. Zadaniem uczniów było przeprowadzanie wywiadów z absolwentami, którzy bardzo chętnie opowiadali młodzieży o swoim szkolnym życiu. Młodzież prosiła o przedstawienie się, podanie roku matury i nazwiska wychowawcy, a później  pytała o to, czym obecnie zajmuje się rozmówca, jak wspomina lata spędzone w szkole? Co było w niej najlepszego? Czy pamięta swój najgorszy szkolny wybryk z czasów liceum? Co szkoła w nim ukształtowała? Jak wspomina swoich nauczycieli? Kto był ulubionym pedagogiem? Jak wspomina szkolnych kolegów? Czy przyjaźnie z tamtych lat przetrwały? Czy przyjazd na stulecie szkoły jest dla ważny? Dlaczego? Czy wśród spotkanych kolegów są tacy, których nie widział od czasów liceum? Czy szkoła (budynek) bardzo się zmieniła?

Młodzi dziennikarze nagrali około 210 wywiadów. Wszystkie wywiady – po  jednolitym opracowaniu graficznym przez polonistki  – zostaną przesłane do szkoły.

(Katarzyna Czeczko, Kinga Kwarciana, Sylwia Mandziuk, Angelika Joniec, Aleksandra Smalcuga, Aleksandra Bochniak, Patrycja Gazda, Kinga Jeziorańska, Ismena Kyc, Aleksandra Marmaj, Tomasz Karabin, Jakub Bamburski, Mateusz Zamojski, Adrian Lewak, Weronika Kozak, Magda Hałas, Łucja Chruścińska, Karolina Ciupak, Wojciech Zabandżała, Agata Jędruszczak, Martyna Zgnilec, Monika Gęśla, Natalia Burda, Marta Woś, Szymon Wiśniewski, Dawid Bondyra, Konrad Jarosławski, Karolina Szymanek, Agnieszka Zaburska, Diana Czuchaj, Wiktoria Marmaj, Aleksandra Sołtys, Natalia Świergoń, Sebastian Cięciera, Justyna Pilip, Kinga Kopera, Aleksandra Kozłowska, Dagmara Wilkosz, Agata Boryło, Agnieszka Strumidło, Ilona Rębisz, Monika Głazowska, Magda Kukiełka, Sylwia Sadło, Mateusz Lipiec, Dominika Słota, Paweł Kozioł, Adriana Adamczuk, Diana Gemborys, Karolina Kowalczuk, Zuzanna Majewska, Monika Kłoda, Marta Kornat, Dominika Kukiełka, Małgorzata Stefańczuk)

Prezentacja multimedialna:

Zdjęcia mówiące o życiu Szkoły i miasta można było obejrzeć  nie tylko w sali pamiątek, ale również na telebimie obok sceny głównej i na telebimach w szkolnych korytarzach.

W prezentacjach multimedialnych wykorzystano zdjęcia pochodzące z Narodowego Archiwum Cyfrowego, ze strony internetowej Zamość dawniej, ze strony Foto Polska i ze strony Cyfrowego Archiwum Zamojskiego.

Prezentacje miały następujące tematy:

 • powstanie Szkoły
 • wojna polsko-bolszewicka
 • XX-lecie międzywojenne
 • II wojna światowa
 • Marek Grechuta
 • zdjęcia profesorów i uczniów
 • powstanie listopadowe
 • dyrektorzy Gimnazjum i Liceum
 • film o sztuce walk capoeira

Prezentacje przygotowali: p. Grzegorz Nogas i p. Zbigniew Pałka

Ulotki i plakaty:

Barbara Gruszka i p. Urszula Kusz

Dekoracja sceny:

Bożena Krupa, p. Agata Kucharska, p. Agnieszka Niańko

Nagłośnienie:

Paweł Biedula, p. Piotr Zawadzki – absolwent

Zdjęcia:

Marcin Tomaszewski, Diana Berdak, Jagoda Madejczyk, Monika Frankiewicz
Kamera:

Wojciech Zabandżała

Media:

W obchody Jubileuszu szczególnie zaangażowało się Katolickie Radio Zamość, w którym przez kilka miesięcy poprzedzających główne uroczystości uczniowie (Adrian Lal, Katarzyna Linek, Roksana Proć, Julia Litwin, Kinga Krupa, Kaja Jadacka, Sylwia Gozdek, Patrycja Frańczuk, Magdalena Sawic). nagrywali audycje dotyczące życia Szkoły.  Zaangażowani nauczyciele: Joanna Pawluk i Małgorzata Twardziszewska.

Nowy Kurier Zamojski – gdzie pojawiały się informacje dotyczące podejmowanych przez nas działań.

Tygodnik Zamojski – w którym pojawiały się informacje dotyczące Szkoły i Jubileuszu

Sponsorzy:

Tomasz Tront, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Polisa-Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, P.W. „Formatex” ,  P.W. „Hydromet” – Stanisław Zyga, Marek Jan Grela, Szkola Języków Obcych „Bacalarus”, Arkadiusz i Agnieszka Handiuk – Restauracja OSiR, Zamojskie Towarzystwo Transportowe, „Marynia” – Maria Ryń, Księgarnia na Solnym – Ewa Nawrocka, Sławomir Bil „Firma Bilton”. Energety, Medlux,Drukarnia  Atylla Wladyslaw Kardasz, Eurobank, Polonia Transport oraz Urząd Miasta Zamość.